platforma 9,81

edukacija

Urbanistička početnica 2008–2014 / Urbanistička platforma 2015- Grupne dinamike Inteligencija rojeva / Swarm intelligencies Otvoreni program Easa Senses Vis i Otokultivator 02 Prostor mora / Kulturni centar Vitić-Easa Light Putujući dnevni boravak